Wakacje na Teneryfie

Wynajem Domów Wakacyjnych Teneryfa - Wynajem Mieszkań wakacyjnych na Teneryfie

Wakacje na Teneryfie - Domy Wakacyjne Teneryfa - Mieszkania Wakacyjne Teneryfa - Urlop na Teneryfie

Strona Główna   Mieszkania Wakacyjne Teneryfa   Domy Wakacyjne Teneryfa   Wynajem Samochodów   Kontakt   O Firmie

Nasze Ogólne Warunki Handlowe

1. Postanowienia ogólne
Bielizna pościelowa, ręczniki oraz ręczniki kąpielowe znajdują się na wyposażeniu. Ze sobą należy zabrać ręczniki przeznaczone na pobyt na plaży. Takie przedmioty jak płyn do mycia naczyń, mydło czy papier toaletowy z reguły nie są dostarczane przez wynajmującego. Wrzędzie na wyspie znajdują się supermarkety. Niektóre z nich otwarte są nawet w niedziele. Obiekty  można zajmować w dniu przyjazdu od godz. 16. W dniu wyjazdu mieszkanie wzgl. dom należy zwolnić do godz. 10. Oczywiście można się z wynajmującym umówić inaczej.

2. Możliwości zapłaty
Jako jedyny rodzaj zapłaty dopuszczalny jest tylko przelew. W przypadku rezerwacji należy uiścić zaliczkę w ciągu 7 dni. Po upływie tego terminu, obiekt może zostać wynajęty na rzecz kogoś innego. Zapłata pozostałej części kwoty winna nastąpić albo 10 dni przed przyjazdem albo gotówką podczas przekazywania kluczy przy rozpoczęciu pobytu. Karty kredytowe i czeki nie będą przyjmowane.

3. Dojście do skutku umowy
Niektóre z naszych obiektów można rezerwować online od razu, w przypadku innych trzeba najpierw ręcznie sprawdzić ich dostępność. Przy realizacji umowy, w zależności od obiektu obowiązują następujące zasady

a) Obiekty, których dostępność nie jest podana online Samo zapytanie o sprawdzenie dostępności nie stanowi umowy. Zapytanie nie jest wiążące dla żadnej ze stron. Dopiero gdy wynajmujący zgłosi obiekt jako wolny, najemca otrzyma email z możliwością niewiążącej rezerwacji tego obiektu. Zwolnienie ze strony wynajmującego jest wiążące przez okres 3 dni. Umowa dojdzie do skutku, gdy najemca potwierdzi rezerwację online.

b) Obiekty, które można rezerwować od razu Rezerwacja jest wiążąca dla najemcy. Umowa dojdzie do skutku, gdy wynajmujący potwierdzi wiążące zapytanie o rezerwację.

4. Odstąpienie
Odstąpienie od umowy przez najmującego skutkować będzie powstaniem poniżej podanych opłat, które uważać się będzie za uzgodnione. Zawsze zalecamy zawarcie ubezpieczenia na wypadek odstąpienia od podróży..
Opłaty za odstąpienie od umowy wynoszą::

  • w przypadku odstąpienia od umowy do 120 dni przed rozpoczęciem podróży: 20 % ceny wynajęcia obiektu,
  • w przypadku odstąpienia od umowy od 119 do 60 dni przed rozpoczęciem podróży: 30 % ceny wynajęcia obiektu,
  • w przypadku odstąpienia od umowy od 59 do 30 dni przed rozpoczęciem podróży: 70 % ceny wynajęcia obiektu,
  • w przypadku odstąpienia od umowy od 30 do 21 dni przed rozpoczęciem podróży: 80 % ceny wynajęcia obiektu,
  • w przypadku odstąpienia od umowy od 20 do 14 dni przed rozpoczęciem podróży: 90 % ceny wynajęcia obiektu,
  • w przypadku odstąpienia od umowy od 13 dni przed rozpoczęciem podróży naliczana będzie cała kwota ceny wynajęcia obiektu.

Zalecamy zawarcie ubezpieczenia kosztów odstąpienia od podróży !
Opłata manipulacyjna za dokonanie anulowania umowy wynosi ryczałtowo 50 EUR.
Za porozumieniem istnieje możliwość wyznaczenia - na takich samych warunkach podróży  - osoby zastępującej.

5. Prawo odwołania
Na podstawie ustaleń ustawowych w ramach niemieckiej ustawy o sprzedaży wysyłkowej /Fernabsatzgesetz/ prawo do odwołania dotyczące rezerwacji mieszkań wakacyjnych - zgodnie z § 312 b ust. 3 nr 6 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego /BGB/ - nie obowiązuje.

6. Obowiązek współdziałania
Najmujący zobowiązany jest - zaraz po przyjeździe - do niezwłocznego zgłoszenia wynajmującemu ewentualnych wad obiektu. Reklamacje zgłaszane w terminie późniejszym - a w szczególności zgłoszone po Państwa odjeździe - nie będą mogły być uwzględniane. Należy z dbałością obchodzić się z kwaterą oraz z jej wyposażeniem. Poniesione przez wynajmuącego - w wyniku fizycznego uszkodzenia lub utraty - szkody, będą musiały zostać przez najmującego zwrócone. Obiekt należy przekazywać przy wyjeździe w stanie odpowiedniej czystości. Ryzyko za korzystanie z obiektu ponosi najmujący. To samo dotyczy korzystania z posesji oraz ewentualnie - jeśli jest - basenu.

7. Obowiązki wynajmującego dotyczące obiektu
Wynajmujący zobowiązany jest do podawania danych obiektu zgodnie z prawdą, wedle swojej najlepszej wiedzy i sumenia. Poza tym wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania ferien-auf-teneriffa.net uwarunkowań prowadzących do zmiany tych danych. Ferien-auf-teneriffa.net nie odpowiada za fałszywe dane, będące wynikiem zapomnianego zgłoszenia.

8. Odpowiedzialność ferien-auf-teneriffa.net za podawane dane
Podczas fotografowania i dokonywanych na miejscu przez ferien-auf-teneriffa.net oględzin obiektu wakacyjnego, wszystkie dane zostaną przez ferien-auf-teneriffa.net sprawdzone lub także osobiście sporządzone. Podawane dane odnoszą się zawsze do momentu dokonywanych na miejscu oględzin. Nie odpowiadamy za nieprawdziwe dane, o ile uwarunkowanie, które doprowadziło do zmiany, nastąpiło po naszych oględzinach.

9. Odpowiedzialność wynajmującego za podawanie fałszywych danych
Ferien-auf-teneriffa.net nie ponosi odpowiedzialności za dane dotyczące obiektów wakacyjnych sporządzone przez wynajmującego. Odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie wynajmujący. Najmujący ma prawo do tego, by żądać od ferien-auf-teneriffa.net ważnego adresu wynajmującego. Wynajmujący rezygnuje z prawa wniesienia zarzutu w tej kwestii. Wykluczenie odpowiedzialności odnosi się zarówno do wynajmującego, jak i do najmującego obiekt. W przypadku, jeśli wynajmujący rozmyślnie podawać będzie fałszywe dane dotyczące obiektu, a w szczególności dane przedstawiające obiekt w lepszym świetle, niż właściwie ma to miejsce, ferien-auf-teneriffa.net uprawnione będzie do zakończenia współpracy w trybie natychmiastowym, bez konieczności wysyłania informacji na ten temat oraz do usunięcia wszelkich dotyczących go danych.

10. Zwrot zaliczek
W przypadku, jeśli obiekt zostanie podwójnie wynajęty lub też obiektu nie można wynająć z innych względów, prawo do zwrotu zaliczki będzie miał najmujący, któremu w terminie późniejszym uniemożliwiono wynajęcie obiektu. Najmujący ma również prawo do zwrotu kosztów anulowania spółki lotniczej. Anulowanie lotu należy potwierdzić stosownymi dokumentami. Cena lotu nie będzie zwracana, jeśli najmujący skorzysta z lotu, np. w celu skorzystania z innego obiektu zakwaterowania. Koszty winien ponieść wynajmujący. W przypadku, jeśli ferien-auf-teneriffa.net winny będzie zaistniałej sytuacji, to ferien-auf-teneriffa.net musiał będzie pokryć i zwrócić poniesione koszty najmującemu.

11. Języki umowne
Mają Państwo możliwość zawarcia umowy najmu Waszego obiektu wakacyjnego w języku niemieckim, hiszpańskim, holenderskim i włoskim.

notatnik
Do notatnika mogą Państwo włączyć maksymalnie
5 obiektów. To umożliwi Państwu składanie
zapytań dotyczących maksymalnie 5 obiektów
jednocześnie oraz ich porównywanie.
/* */

Wir bitten um einen kleinen Moment Geduld.

Ändern Sie hier die Währung
für die Anzeige der Preise
e-mail:
Hasło: